top of page

Group

Public·116 members

Tratat Urologie Sinescu Pdf Download


Tratat Urologie Sinescu Pdf Download ->>->>->> https://blltly.com/2tzD18

Tratat de urologie de I. Sinescu: o resursÄ valoroasÄ pentru studenÈi Èi medici


Urologia este o specialitate medicalÄ care se ocupÄ de diagnosticarea Èi tratamentul afecÈiunilor aparatului urinar Èi al organelor genitale masculine. Este o domeniu complex Èi dinamic, care necesitÄ cunoÈtinÈe solide de anatomie, fiziologie, patologie, farmacologie Èi chirurgie.


Pentru a veni Ãn sprijinul celor interesaÈi de aceastÄ ramurÄ a medicinei, profesorul Ionel Sinescu, ÃmpreunÄ cu alÈi colaboratori de prestigiu, a elaborat un tratat de urologie Ãn patru volume, care acoperÄ toate aspectele teoretice Èi practice ale disciplinei. Tratatul de urologie este o lucrare de referinÈÄ Ãn literatura medicalÄ romÃneascÄ Èi internaÈionalÄ, fiind apreciatÄ atÃt de studenÈi, cÃt Èi de medici rezidenÈi Èi specialiÈti.


Tratatul de urologie abordeazÄ Ãn mod sistematic Èi exhaustiv toate subdomeniile urologiei, precum: anatomia Èi fiziologia aparatului urinar Èi al organelor genitale masculine, semiologia urologicÄ, investigaÈiile paraclinice Ãn urologie, infecÈiile urinare, litiaza urinarÄ, tumorile urologice, afecÈiunile congenitale Èi dobÃndite ale rinichilor, ureterelor, vezicii urinare, uretrei, prostatei, penisului, testiculelor Èi scrotului, disfuncÈiile sexuale masculine, infertilitatea masculinÄ, transplantul renal, traumatismele uro-genitale, urologia pediatricÄ, urologia femininÄ, urologia geriatricÄ etc.


Tratatul de urologie este scris Ãntr-un limbaj clar Èi accesibil, ilustrat cu numeroase figuri, tabele Èi algoritmi. Fiecare capitol conÈine o bibliografie actualizatÄ Èi relevanÈÄ pentru tema abordatÄ. Tratatul de urologie este o sursÄ de informaÈii actualizate Èi verificate ÈtiinÈific pentru toÈi cei care doresc sÄ se perfecÈioneze Ãn domeniul urologic.


Tratatul de urologie poate fi descÄrcat gratuit Ãn format pdf de pe site-ul Scribd[^1^], unde este disponibil integral. De asemenea, tratatul poate fi achiziÈionat Ãn format tipÄrit de la Editura MedicalÄ[^2^], unde se gÄsesc Èi alte lucrÄri medicale de calitate.


Urologia este o specialitate medicalÄ Ãn continuÄ evoluÈie, care beneficiazÄ de progrese tehnologice Èi ÈtiinÈifice remarcabile. Ãn ultimii ani, au fost publicate numeroase studii Èi cercetÄri care au adus noi cunoÈtinÈe Èi perspective asupra diagnosticului Èi tratamentului afecÈiunilor urologice.


Printre cele mai recente noutÄÈi Ãn domeniul urologic se numÄrÄ:


O nouÄ combinaÈie terapeuticÄ pentru cancerul de prostatÄ, care a arÄtat rezultate promiÈÄtoare Ãntr-un studiu clinic de fazÄ II. CombinaÈia constÄ Ãn administrarea oralÄ a douÄ medicamente: talazoparib, un inhibitor de PARP, Èi enzalutamid, un inhibitor de receptor androgenic. AceastÄ combinaÈie a determinat o reducere semnificativÄ a nivelului de antigen prostatic specific (PSA) Èi o ÃmbunÄtÄÈire a supravieÈuirii fÄrÄ progresia bolii la pacienÈii cu cancer de prostatÄ metastatic rezistent la castrare[^5^].


O dietÄ mediteraneanÄ bogatÄ Ãn fructe, legume, cereale integrale, peÈte Èi ulei de mÄsline poate preveni apariÈia cancerului de prostatÄ Èi poate ÃmbunÄtÄÈi prognosticul pacienÈilor care urmeazÄ radioterapie pentru aceastÄ boalÄ. Un studiu realizat pe 410 pacienÈi cu cancer de prostatÄ localizat sau local avansat a arÄtat cÄ cei care au adoptat o dietÄ mediteraneanÄ au avut un risc mai mic de recurenÈÄ a bolii Èi o calitate mai bunÄ a vieÈii comparativ cu cei care au urmat o dietÄ occidentalÄ sau prudentÄ[^5^].


O nouÄ tehnicÄ care combinÄ utilizarea a douÄ tehnologii cu ultrasunete poate oferi o opÈiune pentru a elimina pietrele la rinichi din ureter fÄrÄ durere Èi fÄrÄ anestezie, conform unui studiu de fezabilitate efectuat pe 15 pacienÈi. Tehnica constÄ Ãn aplicarea unei sonde cu ultrasunete pe piele pentru a localiza pietrele Èi a le Ãmpinge spre vezica urinarÄ, urmatÄ de aplicare
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page